Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Téarma gluaise:

Custaim

Údaráis nó gníomhaireachtaí atá freagrach as dleachtanna a bhailiú agus as sreabhadh earraí a rialú, lena n-áirítear ainmhithe, iompar, earraí pearsanta agus guaiseacha, isteach i gcríoch chustaim agus amach aisti (amhail tír nó aontas custaim). Cuimsíonn feidhmeanna custaim gnéithe an chánachais, na slándála agus éascú na trádála.

Share this page:

Naisc thapa