Izraz v glosarju:

Protidampinška dajatev

Damping izvaža po cenah, nižjih od nacionalnih tržnih stroškov, da bi pridobil tržni delež na svetovnem trgu. Protidampinške dajatve so davki, uvedeni na uvoženo blago, da se nadomesti razlika med njegovo izvozno ceno in njegovo normalno vrednostjo, če damping povzroča škodo proizvajalcem konkurenčnih izdelkov v državi uvoznici. Člen VI GATT omogoča protidampinške dajatve.

Povezana vsebina:

Protidampinške dajatve

Deli to stran:

Hitre povezave