Term fra ordlisten:

Antidumpingtold

Dumpingen eksporterer til priser, der ligger under de nationale markedsomkostninger, for at vinde markedsandele på verdensmarkedet. Antidumpingtold er afgifter på importerede varer for at kompensere for forskellen mellem deres eksportpris og deres normale værdi, hvis dumping påfører producenter af konkurrerende varer i importlandet skade. Antidumpingtolden er hjemlet i artikel VI i GATT.

Relateret indhold:

Antidumpingtold

Del denne side: