Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)
Term fra ordlisten:

Antidumpingtold

Dumping eksporteres til priser, der er lavere end de nationale markedsomkostninger, for at få markedsandele på verdensmarkedet. Antidumpingtold er afgifter på indførte varer for at udligne forskellen mellem deres eksportpris og den normale værdi, hvis den forvolder skade for producenter af konkurrerende varer i indførselslandet. Antidumpingtold er i medfør af artikel VI i GATT tilladt.

Relateret indhold:

Antidumpingtold

Del denne side:

Genveje