Όρος στο γλωσσάριο:

Δασμός αντιντάμπινγκ

Το ντάμπινγκ εξάγει σε τιμές χαμηλότερες από το κόστος της εθνικής αγοράς για να κερδίσει μερίδιο αγοράς στην παγκόσμια αγορά. Οι δασμοί αντιντάμπινγκ είναι φόροι που επιβάλλονται στα εισαγόμενα εμπορεύματα προκειμένου να αντισταθμιστεί η διαφορά μεταξύ της τιμής εξαγωγής τους και της κανονικής αξίας τους, εάν το ντάμπινγκ προκαλεί ζημία στους παραγωγούς ανταγωνιστικών προϊόντων στη χώρα εισαγωγής. Οι δασμοί αντιντάμπινγκ επιτρέπονται από το άρθρο VI της ΓΣΔΕ.

Συναφές περιεχόμενο:

Δασμοί αντιντάμπινγκ

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις