Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)
Term i ordlistan:

Antidumpningstull

Dumpningen ligger på en nivå som är lägre än den nationella marknaden för att vinna marknadsandelar på världsmarknaden. Antidumpningstullar är skatter som tas ut på importerade varor för att kompensera för skillnaden mellan deras exportpris och normalvärdet, om dumpning vållar skada för tillverkare av konkurrerande produkter i importlandet. Antidumpningstullar är tillåtna enligt artikel VI i GATT.

Relaterat innehåll:

Antidumpningstullar

Dela sidan:

Genvägar