Term i ordlistan:

Antidumpningstull

Dumpningen exporterar till priser under den nationella marknadskostnaden för att vinna marknadsandelar på världsmarknaden. Antidumpningstullar är skatter som tas ut på importerade varor för att kompensera för skillnaden mellan exportpriset och normalvärdet, om dumpningen vållar tillverkare av konkurrerande produkter i importlandet skada. Antidumpningstullar möjliggörs genom artikel VI i GATT.

Relaterat innehåll:

Antidumpningstullar

Dela sidan:

Genvägar