Pojem v slovníku:

Antidumpingové clo

S cieľom získať podiel na svetovom trhu sa dumping vyváža za cenu nižšiu ako náklady na vnútroštátnom trhu. Antidumpingové clá sú dane uložené na dovážaný tovar s cieľom kompenzovať rozdiel medzi ich vývoznou cenou a jeho normálnou hodnotou, ak dumping spôsobí ujmu výrobcom konkurenčných výrobkov v dovážajúcej krajine. Antidumpingové clá sú povolené článkom VI GATT.

Súvisiaci obsah:

Antidumpingové clá

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy