Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Pojem v slovníku:

Antidumpingové clo

Dumping vyváža pod úroveň vnútroštátnych trhových nákladov s cieľom získať podiel na svetovom trhu. Antidumpingové clá sú dane uvalené na dovážaný tovar s cieľom kompenzovať rozdiel medzi ich vývoznou cenou a ich normálnou hodnotou, ak dumping spôsobuje ujmu výrobcom konkurenčných výrobkov v dovážajúcej krajine. Antidumpingové clo umožňuje článok VI dohody GATT.

Súvisiaci obsah:

Antidumpingové clá

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy