Речник на термините:

Антидъмпингово мито

Дъмпингът изнася на цени, по-ниски от националните пазарни разходи, за да спечели пазарен дял на световния пазар. Антидъмпинговите мита са данъци, налагани върху внасяните стоки, за да се компенсира разликата между експортната им цена и нормалната им стойност, ако дъмпингът причинява вреда на производителите на конкурентни продукти в страната вносител. Член VI от ГАТТ позволява налагането на антидъмпингови мита.

Свързано съдържание:

Антидъмпингови мита

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки