Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)
Речник на термините:

Антидъмпингово мито

Дъмпингът е износ на цена под националните пазарни разходи с цел придобиване на пазарен дял на световния пазар. Антидъмпинговите мита са данъци, наложени върху вносни стоки, за да се компенсира разликата между тяхната експортна цена и нормалната им стойност, ако дъмпингът причинява вреда на производителите на конкурентни продукти в държавата вносител. Член VI от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) разрешава въвеждането на антидъмпингови мита.

Свързано съдържание:

Антидъмпингови мита

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки