Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)
Sõnastiku mõiste:

@-@ dumpinguvastane tollimaks

Et võita turuosa maailmaturul, eksporditakse dumpingut alla omamaiste turuhindade. Dumpinguvastased tollimaksud on imporditavatele kaupadele kehtestatud maksud, millega kompenseeritakse nende ekspordihinna ja normaalväärtuse vahe, kui dumping põhjustab importivas riigis konkureerivate toodete tootjatele kahju. Dumpinguvastaseid tollimakse võimaldab GATTi VI artikkel.

Seonduv sisu:

Dumpinguvastane tollimaks

Jagage seda lehte:

Kiirlingid