Dumpinguvastane tollimaks

Lisaks tavapärastele tollimaksudele võib toote suhtes kohaldada ka dumpinguvastaseid või muid kaubanduse kaitsemeetmeid.

Dumpinguga on tegemist siis, kui äriühing ekspordib toodet omamaisel turul madalama hinnaga kui toote normaalväärtus. See normaalväärtus võib olla toote omamaine hind või tootmiskulud.

Kui uurimise käigus tehakse kindlaks, et importijad on kasutanud dumpingut ja see on põhjustanud importiva riigi omamaisele tootmisharule kahju, võib vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtestada dumpinguvastased meetmed.

Need meetmed on ühel järgmistest vormidest:

  • Väärtuseline tollimaks (maksustatakse vastavalt tehinguväärtusele)
  • Koguselised tollimaksud (maksustatakse toote konkreetse koguse kohta)
  • Hinnakohustused (eksportija nõustub müüma oma tooteid miinimumhinnaga)

Kui teie ettevõte kaalub oma toodetega kauplemist, peaksite välja selgitama, milliseid imporditollimakse ja muid kulusid te võiksite kanda. Palun kontrollige kättesaadavat teavet siit

Jagage seda lehte: