Glosārija termins:

Antidempinga maksājums

Lai iegūtu tirgus daļu pasaules tirgū, dempings eksportē par cenām, kas zemākas par valsts tirgus izmaksām. Antidempinga maksājumi ir nodokļi, ko piemēro importētām precēm, lai kompensētu starpību starp to eksporta cenu un normālo vērtību, ja dempings rada kaitējumu konkurējošo ražojumu ražotājiem importētājvalstī. Antidempinga maksājumus pieļauj VVTT VI pants.

Saistītais saturs:

Antidempinga maksājumi

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites