Termin ze słowniczka:

Cło antydumpingowe

Dumping prowadzi do wywozu poniżej kosztów rynku krajowego w celu uzyskania udziału w rynku światowym. Cła antydumpingowe są to podatki nałożone na przywożone towary w celu zrekompensowania różnicy między ich ceną eksportową a ich wartością normalną, jeżeli dumping powoduje szkodę dla producentów konkurencyjnych produktów w kraju przywozu. Cła antydumpingowe są przewidziane w art. VI GATT.

Treść pokrewna:

Cła antydumpingowe

Udostępnij tę stronę: