Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Termin ze słowniczka:

Cło antydumpingowe

Dumping jest dokonywany na poziomie poniżej kosztów rynku krajowego w celu uzyskania udziału w rynku światowym. Cła antydumpingowe są to podatki od towarów przywożonych w celu zrekompensowania różnicy między ich ceną eksportową a wartością normalną, jeżeli dumping powoduje szkodę dla producentów konkurencyjnych produktów w kraju przywozu. Cła antydumpingowe są dopuszczalne na mocy art. VI GATT.

Powiązane treści:

Cła antydumpingowe

Udostępnij tę stronę:

Linki