Δασμός αντιντάμπινγκ

Εκτός από τους συνήθεις τελωνειακούς δασμούς, ένα προϊόν μπορεί επίσης να υπόκειται σε μέτρα αντιντάμπινγκ ή άλλα μέσα εμπορικής άμυνας.

Ντάμπινγκ υφίσταται όταν μια εταιρεία εξάγει ένα προϊόν σε τιμή χαμηλότερη από την κανονική αξία του προϊόντος στην εγχώρια αγορά της. Αυτή η κανονική αξία μπορεί να είναι η εγχώρια τιμή του προϊόντος ή το κόστος παραγωγής.

Εάν από την έρευνα προκύψει ότι οι εισαγωγείς έχουν ασκήσει πρακτική ντάμπινγκ και αυτό έχει προκαλέσει ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής της χώρας εισαγωγής, τότε μπορούν να επιβληθούν μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος.

Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

  • Κατ’ αξίαν δασμός (που φορολογείται ανάλογα με τη συναλλακτική αξία)
  • ειδικοί δασμοί (που φορολογούνται ανά συγκεκριμένο ποσό του προϊόντος)
  • αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές (ο εξαγωγέας συμφωνεί να πωλεί τα προϊόντα του σε ελάχιστη τιμή)

Όταν η εταιρεία σας εξετάζει το ενδεχόμενο εμπορίας των προϊόντων της, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τους εισαγωγικούς δασμούς και τα λοιπά έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθείτε. Ελέγξτε εδώ τις διαθέσιμες πληροφορίες

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις