Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Izraz v glosarju:

Tarifni preferencial

Ne glede na pravila, ki urejajo večstranski trgovinski sistem, lahko razvite države odobrijo tarifne preferenciale za države v razvoju, ne da bi zahtevale vzajemnost (v okviru splošnega sistema preferencialov ali na posamični regionalni ali regionalni ravni).

Deli to stran:

Hitre povezave