Izraz v glosarju:

Tarifni preferencial

Ne glede na pravila, ki urejajo večstranski trgovinski sistem, lahko razvite države odobrijo tarifne preferenciale za države v razvoju, ne da bi zahtevale vzajemnost (v okviru splošnega sistema preferencialov ali na posamični regionalni ali regionalni ravni).

Deli to stran:

Hitre povezave