Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Hakusana:

Tullietuudet

Sen estämättä, mitä monenvälistä kauppajärjestelmää koskevissa säännöissä määrätään, kehittyneet maat voivat myöntää tullietuuksia kehittyville talouksille ilman vastavuoroisuutta (yleisessä tullietuusjärjestelmässä tai luokittain, alueellisesti tai kahdenvälisesti).

Jaa tämä sivu:

Linkit