Речник на термините:

Тарифни преференции

Независимо от правилата, уреждащи многостранната система за търговия, развитите страни могат да предоставят тарифни преференции на развиващите се икономики, без да изискват реципрочност (в рамките на общата система на преференции или на дадена категория, на регионално или двустранно равнище).

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки