Pojem v slovníku:

Colné preferencie

Bez ohľadu na pravidlá, ktorými sa riadi mnohostranný obchodný systém, môžu rozvinuté krajiny udeľovať colné preferencie rozvojovým hospodárstvam bez toho, aby vyžadovali reciprocitu (v rámci systému všeobecných systémov preferencií alebo na určitej kategórii, či už na regionálnej alebo bilaterálnej úrovni).

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy