Kifejezés a fogalomtárban:

Tarifális preferencia

A multilaterális kereskedelmi rendszerre vonatkozó szabályok ellenére a fejlett országok viszonossági követelmény nélkül is nyújthatnak tarifális preferenciákat a fejlődő gazdaságoknak (az általános preferenciarendszer keretében, vagy kategóriánként, regionális vagy kétoldalú alapon).

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások