Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Kifejezés a fogalomtárban:

Tarifális preferencia

A multilaterális kereskedelmi rendszerre vonatkozó szabályok ellenére a fejlett országok viszonossági követelmény nélkül is nyújthatnak tarifális preferenciákat a fejlődő gazdaságoknak (az általános preferenciarendszer keretében, vagy kategóriánként, regionális vagy kétoldalú alapon).

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások