Όρος στο γλωσσάριο:

Προτιμησιακή τιμολόγηση

Παρά τους κανόνες που διέπουν το πολυμερές εμπορικό σύστημα, οι ανεπτυγμένες χώρες μπορούν να χορηγούν δασμολογικές προτιμήσεις σε αναπτυσσόμενες οικονομίες χωρίς να απαιτείται αμοιβαιότητα (βάσει του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, ή σε κατηγορία, περιφερειακή ή διμερή βάση).

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις