Téarma gluaise:

Tosaíocht taraife

D’ainneoin na rialacha lena rialaítear an córas trádála iltaobhach, féadfaidh tíortha forbartha fabhair tharaife a dheonú do gheilleagair atá i mbéal forbartha gan gá le cómhalartacht (faoin gcóras Ginearálaithe fabhar, nó ar bhonn réigiúnach nó déthaobhach).

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa