Term uit de woordenlijst:

Tariefpreferentie

Niettegenstaande de regels die gelden voor het multilaterale handelssysteem, kunnen de ontwikkelde landen tariefpreferenties toekennen aan de ontwikkeling van economieën zonder dat wederkerigheid vereist is (in het kader van het stelsel van algemene preferenties of op een categorie, regionale of bilaterale basis).

Deze pagina delen:

Snelle links