Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Termin ze słowniczka:

Preferencje taryfowe

Niezależnie od zasad regulujących wielostronny system handlowy kraje rozwinięte mogą przyznawać preferencje taryfowe krajom rozwijającym się bez konieczności stosowania zasady wzajemności (w ramach ogólnego systemu preferencji lub w kategorii, na poziomie regionalnym lub dwustronnym).

Udostępnij tę stronę:

Linki