Termin ze słowniczka:

Preferencje taryfowe

Niezależnie od zasad regulujących wielostronny system handlowy kraje rozwinięte mogą przyznawać preferencje taryfowe krajom rozwijającym się bez konieczności stosowania zasady wzajemności (w ramach ogólnego systemu preferencji lub w kategorii, na poziomie regionalnym lub dwustronnym).

Udostępnij tę stronę:

Linki