Terminu tal-glossarju:

Preferenzi tariffarji

Minkejja r-regoli li jirregolaw is-sistema ta’ kummerċ multilaterali, il-pajjiżi żviluppati jistgħu jagħtu preferenzi tariffarji lil ekonomiji li qed jiżviluppaw mingħajr il-ħtieġa ta’ reċiproċità (taħt is-sistema ġeneralizzata ta’ preferenzi, jew fuq bażi ta’ kategorija, reġjonali jew bilaterali).

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr