Tere tulemast turulepääsu andmebaasi kasutajate juurdepääsuturule2

Teie ELi portaal kaubandusteabe saamiseks eksportijatele ja importijatele

Mis on Access2Markets?

Access2Markets on ELi eksportijatele ja importijatele mõeldud uus portaal, kust leiab üksikasjalikku teavet järgmise kohta:

 • tariifid
 • päritolueeskirjad;
 • maksud ja täiendavad tollimaksud
 • impordiprotseduurid ja -formaalsused
 • tootenõuded
 • kaubandustõkked
 • kaubavoogude statistika

...selleks et leida oma toodete jaoks parim lähte- või eksporditurg.

Turulepääsu andmebaasist saadud teave

Kogu varem turulepääsu andmebaasis olnud sisu on nüüd kättesaadav Access2Markets’is.

Access2Market sisaldab teavet nii importijatele kui ka eksportijatele.

Siit leiate kõik tariifid, impordiprotseduurid ja -formaalsused ning tootepõhised nõuded rohkem kui 120 väljapoole ELi suunatud ekspordituru kohta, mis moodustavad üle 90 % kolmandatesse riikidesse suunatud ekspordi koguväärtusest.

Uus teave Access2Turus

Lisaks olulisele teabele ekspordi- ja imporditingimuste kohta riikide kaupa on Access2Marketi

 • kaupade ja teenuste järkjärguline eksportimine/importimine
 • üksikasjalikud suunised päritolureeglite kohta
 • vahend, mis aitab teil hinnata oma toote päritolu
 • kaubandusterminoloogiat on selgitatud
 • Teave selle kohta, kuidas kaubanduslepingute kohased tariifid aja jooksul kaotatakse
 • kaubavoogude statistika koos graafikutega.

Access2Markets on kättesaadav kõigis 24 ELi ametlikus keeles ning reageerimisvõimelises ja mobiilses kujunduses.

Kuidas Access2Marketsiga töötada?

Kas otsite konkreetse toote jaoks tariife, tolliprotseduure ja tolliformaalsusi, tootenõudeid või statistikat?

Minu kaubandusassistent

 • sisestage „toote nimi või kood“
 • märkida „riik lähte-“ ja „riik to“
 • klõpsake nupul „Otsi“.

Ülevaade ELi kaubanduslepingutest ja nende sisust

Otsite teavet ELi kaubanduslepingute kohta, sealhulgas päritolureeglite kohta ja selle kohta, kuidas tõendada oma toote päritolu?

Minge turgudele ja seejärel valige Teid huvitav riik väljaspool ELi asuvate turgude seast.

Olen kaubanduses uus. Kas mul on võimalik saada sissejuhatust?

Külastage jaotisi“ Kaubad või teenused „, et saada sammsammulisi juhiseid kaupade ja teenustega kauplemiseks, või lugege investeerimist ja turgusid käsitlevaid lehekülgi.

Kaubandustõkked

ELi-väliste turgude eesseisvate tõketega?Kasutage Access2Markets’i, et meid neist teavitada!

Otsitavat teavet ei ole võimalik leida? Aitame sind!

Kuidas saaksime olukorda parandada? Kasutage iga lehe allosas olevaid tagasisidenuppe, et anda meile teada!

Jagage seda lehte:

Kiirlingid