Investeerimine

EL on välismaiste otseinvesteeringute peamine allikas ja sihtkoht maailmas. Sissetulevatel ja väljaminevatel välismaistel otseinvesteeringutel on oluline roll jätkusuutliku majanduskasvu, ärivõimaluste, tööhõive, tehnoloogia arengu ja innovatsiooni loomisel. Suurenenud välismaiste otseinvesteeringute voogude ligimeelitamine on väga oluline ka kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks, eelkõige arenguriikides. Lisaks on Aafrikasse tehtavate jätkusuutlike investeeringute suurendamine üks meetmetest, mis on välja pakutud ELi teatises "Terviklik strateegia Aafrikaga“.

ELil on üks maailma avatumaid ja läbipaistvamaid välismaiste otseinvesteeringute režiime. Kolmandate riikide investorite välismaised otseinvesteeringud ELis ulatuvad ligikaudu 6,295 miljardi euroni. Ettevõtjad või üksikisikud investeerivad teise riiki, et paigutada oma tootmine kulutõhusatesse või kõrge kvalifikatsiooniga asukohtadesse, hankida komponente või toorainet või jõuda oma klientidele lähemale. ELi puhul tähendab see juurdepääsu hästi integreeritud ühtsele turule, mis koosneb 500 miljonist tarbijast.

EL säilitab kõrged standardid investeeringute kaitsmiseks oma territooriumil ning otsib vastutasuks samasugust atraktiivset investeerimiskeskkonda ELi investeeringutele ja välisinvestoritele.

Investeerimine ELi

Kui soovite investeerida ELi, leiate siit asjakohased lingid ELi liikmesriikide investeeringuid edendavate asutuste veebisaitidele, kust leiate teavet investeerimisvõimaluste, võetavate meetmete ja kohaldatavate eeskirjade kohta.

Investeerimine välismaale

ELi residentidest investorite välismaailmas hoitavate välismaiste otseinvesteeringute maht oli 2017. aasta lõpus 7,412 miljardit eurot. ELi investeerimispoliitika elluviimiseks peetakse läbirääkimisi (nt Austraalia, Hiina, Indoneesia ja Jaapan) ja rakendatakse kahepoolseid lepinguid või tehakse koostööd rahvusvahelistel foorumitel (nt OECD, UNCTAD, energiaharta leping ja WTO). Oma investeerimispoliitikas on ELi eesmärgid järgmised:

  • võrdsete võimaluste tagamine, et ELi investorid pääseksid välisturgudele, neid ei diskrimineeritaks ega koheldaks valesti
  • investeerimise lihtsustamine, et ELi investorid saaksid välismaal kasu prognoositavamast ja läbipaistvamast ettevõtluskeskkonnast
  • säästvat arengut, inimõiguste austamist ning kõrgeid töö- ja keskkonnastandardeid toetavate investeeringute edendamine
Jagage seda lehte:

Kiirlingid