05 lipnja 2024

Ex post evaluacija CETA-e

Obraćamo se svim trgovinskim subjektima iz EU-a koji posluju s Kanadom kako bismo podijelili vaša iskustva sa Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA).

Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA) sporazum je o slobodnoj trgovini između Europske unije i Kanade koji se primjenjuje od rujna 2017. i kojim se smanjuju ili uklanjaju prepreke trgovini i ulaganjima. Vrijeme je da ocijenite učinak i učinkovitost CETA-e, a kao trgovinski subjekt koji surađuje s kanadskim partnerima, vaša iskustva iz prve ruke pružaju ključne podatke o tome kako CETA funkcionira u praksi.

Sudjelovanjem u našim anketama pomoći ćete nam:

  • Procijeniti koristi i izazove na koje se naišlo u aktivnostima trgovine i ulaganja.
  • Utvrdite sve prepreke ili probleme koje je potrebno riješiti.
  • Prikupiti priče o uspjehu i najbolje prakse koje se mogu podijeliti kako bi se više poduzeća potaknulo da profitiraju od sporazuma.

Razmjenom iskustava s CETA-om putem anketa koje smo prilagodili pridonijet ćete boljem razumijevanju i budućoj optimizaciji tog važnog trgovinskog sporazuma. Hvala vam na vašem vremenu i vrijednom doprinosu!

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice