05 liepa 2023

Nuo 2023 m. liepos mėn. taikomi tarifų pakeitimai

Nuo 2023 m. liepos 1 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo šie tarifų pakeitimai:

Tarifų sumažinimas

Bendrasis muitų tarifas, taikomas tam tikriems produktams, buvo sumažintas iki gruodžio 31 d., kaip nustatyta Reglamente (ES) 2022/1998.

Produktai, kuriems šis sumažinimas daro poveikį, be kita ko, yra tam tikri vaizdo įrašymo ar atkūrimo aparatai ir elektroninių mazgų dalys.

Tarifinės kvotos ir muitų taikymo sustabdymas

2022 m. antrąjį pusmetį taikomos tarifinės kvotos ir muitų taikymo sustabdymas reglamentuojami atitinkamai Reglamentu (ES) 2023/1191 ir Reglamentu (ES) 2023/1190.

Abiejuose reglamentuose nurodyti produktai į Europos Sąjungą gali būti importuojami netaikant muitų arba taikant sumažintą muito normą.

Daugiau informacijos:

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos