05 juuli 2023

Tariifimuudatused, mida kohaldatakse alates 2023. aasta juulist

Alates 1. juulist 2023 on Euroopa Liidus jõustunud järgmised tariifimuudatused:

Tariifi vähendamine

Teatavate toodete suhtes kohaldatavat ühist tollitariifistikku on vähendatud kuni 31. detsembrini, nagu on sätestatud määruses (EL) 2022/1998.

Tooted, mida selline vähendamine mõjutab, on muu hulgas teatavad videosalvestus- või -taasesitusseadmed ja elektroonikasõlmede osad.

Tariifikvoodid ja tollimaksude peatamine

2022. aasta teisel poolaastal kohaldatavaid tariifikvoote ja peatamist reguleeritakse vastavalt määrusega (EL) 2023/1191 ja määrusega (EL) 2023/1190.

Mõlemas määruses nimetatud tooteid võib Euroopa Liitu importida tollimaksuvabalt või vähendatud tollimaksumääraga.

Lisateave:

Jagage seda lehte: