05 Iúil 2023

Athruithe ar tharaifí is infheidhme ó mhí Iúil 2023

Amhail ón 1 Iúil 2023, tá na hathruithe taraife seo a leanas tagtha i bhfeidhm san Aontas Eorpach:

Laghduithe ar tharaifí

Laghdaíodh an Chomhtharaif Chustaim is infheidhme maidir le táirgí áirithe go dtí an 31 Nollaig, mar a leagtar síos i Rialachán (AE) 2022/1998.

Is ionann táirgí a ndéanann an laghdú seo difear dóibh agus gairis áirithe fístaifeadta nó atáirgthe agus codanna de chóimeálacha leictreonacha, i measc nithe eile.

Cuótaí taraife agus fionraí dleachta

Na taraif-chuótaí agus na fionraíochtaí is infheidhme sa dara seimeastar de 2022, rialaítear iad le Rialachán (AE) 2023/1191 agus Rialachán (AE) 2023/1190, faoi seach.

Féadfar táirgí a luaitear sa dá rialachán a allmhairiú isteach san Aontas Eorpach saor ó dhleachtanna custaim nó ar ráta laghdaithe dleachta.

Tuilleadh eolais:

Roinn an leathanach seo: