05 juli 2023

Toldændringer gældende fra juli 2023

Fra den 1. juli 2023 er følgende toldændringer trådt i kraft i Den Europæiske Union:

Toldnedsættelser

Den fælles toldtarif for visse produkter er blevet nedsat indtil den 31. december, jf. forordning (EU) 2022/1998.

Produkter, der berøres af denne reduktion, er bl.a. visse apparater til optagelse eller gengivelse af video og dele til sammensatte elektroniske komponenter.

Toldkontingenter og toldsuspensioner

Toldkontingenter og suspensioner, der gælder i andet halvår af 2022, er reguleret i henholdsvis forordning (EU) 2023/1191 og forordning (EU) 2023/1190.

Produkter, der er nævnt i begge forordninger, kan importeres til Den Europæiske Union toldfrit eller til en nedsat toldsats.

For yderligere oplysninger:

Del denne side: