05 juli 2023

Tulländringar som ska tillämpas från och med juli 2023

Från och med den 1 juli 2023 har följande tulländringar trätt i kraft i Europeiska unionen:

Tullsänkningar

Den gemensamma tulltaxan för vissa produkter har sänkts till och med den 31 december i enlighet med förordning (EU) 2022/1998.

Produkter som påverkas av denna minskning är bland annat vissa apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler och delar av elektroniska sammansättningar.

Tullkvoter och tullbefrielser

Tullkvoter och tullbefrielser som är tillämpliga under andra halvåret 2022 regleras i förordning (EU) 2023/1191 respektive förordning (EU) nr 2023/1190.

Produkter som nämns i båda förordningarna får importeras till Europeiska unionen tullfritt eller till nedsatt tullsats.

Övriga upplysningar:

Dela sidan:

Genvägar