05 Lulju 2023

Bidliet fit-tariffi applikabbli minn Lulju 2023

Mill-1 ta’ Lulju 2023, daħlu fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea l-bidliet fit-tariffi li ġejjin:

Tnaqqis fit-tariffi

It-tariffa Doganali Komuni applikabbli għal ċerti prodotti tnaqqset sal-31 ta’ Diċembru, kif stabbilit fir-Regolament (UE) 2022/1998.

Il-prodotti affettwati minn dan it-tnaqqis huma ċerti apparati għar-reġistrazzjoni jew ir-riproduzzjoni tal-vidjow u partijiet ta’ assemblaġġi elettroniċi, fost l-oħrajn.

Kwoti tariffarji u sospensjonijiet tad-dazji

Il-kwoti tariffarji u s-sospensjonijiet applikabbli fit-tieni semestru tal-2022 huma rregolati fir-Regolament (UE) 2023/1191 u r-Regolament (UE) Nru 2023/1190, rispettivament.

Il-prodotti msemmija fiż-żewġ regolamenti jistgħu jiġu importati fl-Unjoni Ewropea mingħajr dazji doganali jew b’rata ta’ dazju mnaqqsa.

Aktar informazzjoni:

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr