05 července 2023

Změny sazeb použitelné od července 2023

Od 1. července 2023 vstoupily v Evropské unii v platnost tyto změny celních sazeb:

Snížení celních sazeb

Společný celní sazebník použitelný na určité produkty byl snížen do 31. prosince, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2022/1998.

Výrobky, kterých se tato redukce týká, jsou mimo jiné některé přístroje pro záznam nebo reprodukci obrazu a části elektronických sestav.

Celní kvóty a pozastavení cel

Celní kvóty a pozastavení platná ve druhém pololetí roku 2022 jsou upraveny nařízením (EU) 2023/1191 a nařízením (EU) 2023/1190.

Produkty uvedené v obou nařízeních mohou být dováženy do Evropské unie bez cla nebo se sníženou celní sazbou.

Další údaje:

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy