05 lipca 2023

Zmiany taryf mające zastosowanie od lipca 2023 r.

Od dnia 1 lipca 2023 r. w Unii Europejskiej weszły w życie następujące zmiany taryfowe:

Obniżenie ceł

Wspólna taryfa celna mająca zastosowanie do niektórych produktów została obniżona do dnia 31 grudnia, jak ustanowiono w rozporządzeniu (UE) 2022/1998.

Produkty, których dotyczy ta redukcja, to m.in. niektóre urządzenia do zapisu lub odtwarzania obrazu oraz części zespołów elektronicznych.

Kontyngenty taryfowe i zawieszenia ceł

Kontyngenty taryfowe i zawieszenia mające zastosowanie w drugiej połowie 2022 r. są regulowane odpowiednio rozporządzeniem (UE) 2023/1191 i rozporządzeniem (UE) 2023/1190.

Produkty wymienione w obu rozporządzeniach mogą być przywożone do Unii Europejskiej bez ceł lub po obniżonej stawce celnej.

Dalsze informacje:

Udostępnij tę stronę: