05 heinäkuuta 2023

Heinäkuusta 2023 sovellettavat tariffimuutokset

Euroopan unionissa tuli voimaan 1. heinäkuuta 2023 seuraavat tariffimuutokset:

Tullinalennukset

Tiettyihin tuotteisiin sovellettavaa yhteistä tullitariffia on alennettu 31 päivään joulukuuta saakka asetuksen (EU) 2022/1998 mukaisesti.

Tuotteita, joihin tämä vähennys vaikuttaa, ovat muun muassa tietyt videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet ja elektronisten kokoonpanojen osat.

Tariffikiintiöt ja tullisuspensiot

Vuoden 2022 jälkipuoliskolla sovellettavia tariffikiintiöitä ja suspensioita säännellään asetuksella (EU) 2023/1191 ja suspensioita asetuksella (EU) 2023/1190.

Molemmissa asetuksissa mainittuja tuotteita voidaan tuoda Euroopan unioniin tullitta tai alennetuin tullein.

Lisätietoja:

Jaa tämä sivu: