05 Юли 2023

Промени в тарифите, приложими от юли 2023 г.

От 1 юли 2023 г. в Европейския съюз влязоха в сила следните промени в тарифите:

Тарифни отстъпки

Общата митническа тарифа, приложима за някои продукти, беше намалена до 31 декември, както е установено в Регламент (ЕС) 2022/1998.

Продуктите, засегнати от това намаление, са някои апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук и части от електронни модули, наред с другото.

Тарифни квоти и суспендиране на мита

Тарифните квоти и суспендиранията, приложими през втората половина на 2022 г., са уредени съответно в Регламент (ЕС) 2023/1191 и Регламент (ЕС) 2023/1190.

Продуктите, посочени в двата регламента, могат да бъдат внасяни в Европейския съюз без мита или с намалена митническа ставка.

Допълнителна информация:

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки