05 júla 2023

Zmeny colných sadzieb uplatniteľné od júla 2023

Od 1. júla 2023 nadobudli v Európskej únii účinnosť tieto zmeny colných sadzieb:

Zníženie colných sadzieb

Spoločný colný sadzobník uplatniteľný na určité výrobky sa znížil do 31. decembra, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2022/1998.

Výrobkami, na ktoré sa vzťahuje toto zníženie, sú okrem iného určité prístroje na záznam alebo reprodukciu obrazu a časti elektronických zostáv.

Colné kvóty a pozastavenia ciel

Colné kvóty uplatniteľné v druhom polroku 2022 sú upravené v nariadení (EÚ) 2023/1191 a pozastavenie uplatňovania v druhom polroku 2022 upravuje nariadenie (EÚ) 2023/1190.

Výrobky uvedené v oboch nariadeniach sa môžu dovážať do Európskej únie bez cla alebo so zníženou sadzbou cla.

Ďalšie informácie:

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy