05 jūlijs 2023

Tarifu izmaiņas, kas piemērojamas no 2023. gada jūlija

No 2023. gada 1. jūlija Eiropas Savienībā ir stājušās spēkā šādas tarifu izmaiņas:

Tarifu samazinājumi

Dažiem produktiem piemērojamais kopējais muitas tarifs līdz 31. decembrim ir samazināts, kā noteikts Regulā (ES) 2022/1998.

Produkti, uz kuriem attiecas šī samazināšana, cita starpā ir konkrēti videoieraksta vai video reproducēšanas aparāti un elektronisko bloku daļas.

Tarifu kvotas un nodokļu atlikšana

Tarifu kvotas un apturēšanu, kas piemērojama 2022. gada otrajā pusgadā, reglamentē attiecīgi Regula (ES) 2023/1191 un Regula (ES) 2023/1190.

Abās regulās minētos produktus var importēt Eiropas Savienībā bez muitas nodokļiem vai ar samazinātu nodokļa likmi.

Papildu informācija:

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites