05 juli 2023

Tariefwijzigingen van toepassing vanaf juli 2023

Met ingang van 1 juli 2023 zijn in de Europese Unie de volgende tariefwijzigingen van kracht geworden:

Tariefverlagingen

Het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde producten is verlaagd tot en met 31 december, zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2022/1998.

De producten waarop deze vermindering betrekking heeft, zijn onder meer bepaalde video-opname- of videoweergaveapparaten en delen van elektronische assemblages.

Tariefcontingenten en schorsingen van rechten

De tariefcontingenten en -schorsingen die in de tweede helft van 2022 van toepassing zijn, zijn geregeld in respectievelijk Verordening (EU) 2023/1191 en Verordening (EU) nr. 2023/1190.

De in beide verordeningen genoemde producten mogen vrij van douanerechten of tegen een verlaagd recht in de Europese Unie worden ingevoerd.

Aanvullende informatie:

Deze pagina delen:

Snelle links