Mans palīgs tirdzniecības jomā
Preces + (Izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīks)

Atruna

Atruna:
Ziņojumi, kas iegūti no šīs datubāzes, nav oficiāli. Ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu datubāzē iekļautās informācijas un datu precizitāti, taču Eiropas Komisija un datu sniedzēji neuzņemas atbildību par netīšām kļūdām vai izlaidumiem. Uz dažās sadaļās sniegto informāciju un datiem attiecas īpaši licences noteikumi, sk. avotus un autortiesības, ja vajadzīgas plašākas ziņas. Ja turpināt un skatāt datus, tas nozīmē, ka piekrītat šiem noteikumiem.

Atlasiet izcelsmes valsti
Atlasiet galamērķa valsti

Skatīt meklēšanas rezultātus attiecībā uz9506.91.10 no Ķīna uz Igaunija

Produkts ir identificēts

Importēt uz ES valsti

Rezultāti produkta kodam 9506.91.10 no Ķīna līdz Igaunija

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites