Term uit de woordenlijst:

Exclusieve economische zone

Zones van de zee die worden geregeld door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, waarover de staten bijzondere rechten hebben met betrekking tot de exploratie en het gebruik van de rijkdommen van de zee. De exclusieve economische zones gaan van de basislijn tot 200 zeemijl uit de kust.

Deze pagina delen:

Snelle links