Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Pojem v slovníku:

Výhradná hospodárska zóna

Morské oblasti upravené Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve, v ktorom majú štáty osobitné práva týkajúce sa prieskumu a využívania morských zdrojov. Oblasť výhradných hospodárskych zón siaha od základnej čiary do vzdialenosti 200 námorných míľ od jej pobrežia.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy