Речник на термините:

Изключителна икономическа зона

Морски зони, регулирани от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, върху които държавите имат специални права по отношение на проучването и използването на морски ресурси. Изключителните икономически зони варират от изходната линия до 200 морски мили от брега му.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки