Term fra ordlisten:

Eksklusiv økonomisk zone

Havområder, der er omfattet af De Forenede Nationers havretskonvention, og som staterne har særlige rettigheder med hensyn til udnyttelse og udnyttelse af havets ressourcer. De eksklusive økonomiske zoner strækker sig fra basislinjen til 200 sømil fra kysten.

Del denne side: