Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term uit de woordenlijst:

Handelsbelemmering

Een handelsbelemmering heeft betrekking op elke regelgeving of beleidsmaatregel die de internationale handel beperkt, met name tarieven, quota, vergunningen enz.

Lees meer

Share this page:

Snelle links