Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Term uit de woordenlijst:

Handelsbelemmering

Een handelsbelemmering heeft betrekking op elke regelgeving of beleidsmaatregel die de internationale handel beperkt, met name tarieven, quota, vergunningen enz.

Lees meer

Deze pagina delen:

Snelle links