Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Term uit de woordenlijst:

Handelsbelemmering

Een handelsbelemmering heeft betrekking op elke regelgeving of beleidsmaatregel die de internationale handel beperkt, met name tarieven, quota, vergunningen enz.

Lees meer

Deze pagina delen:

Snelle links