Handelsbelemmeringen

Handelsbelemmeringen kunnen vele vormen aannemen. Zij kunnen betrekking hebben op:

U heeft een probleem ondervonden op een derde markt voor uw handel? Denkt u dat dit een handelsbelemmering kan zijn?

1. Controleer onze geregistreerde handelsbelemmeringen in derde landen. Als het probleem al geregistreerd is, werken we er al aan om het probleem op te lossen. U kunt echter altijd informatie geven over bestaande kwesties in het contactformulier.

Als uw probleem nog niet in onze database is geregistreerd:

2. U kunt via het klachtenformulier rechtstreeks een klacht indienen bij het centrale toegangspunt. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via trade-single-entry-point@ec.europa.eu als u vragen hebt of hulp nodig heeft bij het indienen van de klacht.

3. Wij zullen uw klacht samen met onze deskundigen beoordelen. Zodra wij klaar zijn, zullen wij u op de hoogte brengen van het resultaat van de beoordeling. Als wij concluderen dat uw probleem een handelsbelemmering vormt, zullen wij het registreren op de pagina Access2Markets over handelsbelemmeringen en trachten deze op te lossen.

De EU beschikt over twee belangrijke instrumenten om handelsbelemmeringen aan te pakken:

  • diplomatieke acties
  • geschillenbeslechting

Om alle belemmeringen beter aan te pakken en op te lossen, werkt de Commissie samen met de lidstaten en ondernemersorganisaties, ook in derde landen over de hele wereld, in een structuur die wij het markttoegangspartnerschap noemen.

Lidstaten, kamers van koophandel en industrie en uw nationale of Europese vereniging zijn er ook om u te helpen. Een aantal referenties vindt u in nuttige links.

Contact opnemen

Deze pagina delen:

Snelle links