Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Речник на термините:

Търговска бариера

Търговска бариера се отнася до всяка разпоредба или политика, която ограничава международната търговия, особено тарифите, квотите, лицензите и т.н.

Прочетете повече

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки