Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Речник на термините:

Търговска бариера

Търговска бариера се отнася до всяка разпоредба или политика, която ограничава международната търговия, особено тарифите, квотите, лицензите и т.н.

Прочетете повече

Share this page:

Бързи връзки