Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Търговска бариера

Търговска бариера се отнася до всяка разпоредба или политика, която ограничава международната търговия, особено тарифите, квотите, лицензите и т.н.

Прочетете повече

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки