Пречки пред търговията

Пречките пред търговията могат да бъдат под различни форми. Те могат да се отнасят до:

Срещали сте проблем на трети пазар за вашата търговия? Смятате, че това може да е пречка пред търговията?

1. Моля, проверете нашите регистрирани пречки пред търговията в трети държави. Ако проблемът вече е регистриран, вече работим за разрешаването му. Въпреки това винаги можете да предоставите информация по съществуващи въпроси с формуляра за контакт.

Ако вашият проблем все още не е регистриран в нашата база данни:

2. Можете да подадете жалба директно до единната входна точка чрез формуляра за жалби. Можете да се свържете директно с нас на адрес trade-single-entry-point@ec.europa.eu, ако имате въпроси или се нуждаете от подкрепа при подаването на жалбата.

3. Ще разгледаме Вашата жалба заедно с нашите експерти. След като приключим, ще Ви уведомим за резултата от оценката. Ако стигнем до заключението, че Вашият проблем представлява пречка пред търговията, ще го регистрираме на страницата Access2Markets за пречките пред търговията и ще работим за разрешаването му.

ЕС разполага с два основни инструмента за преодоляване на пречките пред търговията:

  • дипломатически действия
  • уреждане на спорове

За да се преодолеят и преодолеят по-добре всички пречки, Комисията работи заедно с държавите членки и бизнес асоциациите, включително в трети държави по света, в структура, наречена „Партньорство за достъп до пазари“.

Държавите членки, търговско-промишлените камари, както и вашата национална или европейска асоциация също могат да ви помогнат. Вижте някои препратки, изброени в полезни връзки.

Свържете се с нас

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки