Όρος στο γλωσσάριο:

Εμπορικός φραγμός

Εμπορικός φραγμός αναφέρεται σε κάθε ρύθμιση ή πολιτική που περιορίζει το διεθνές εμπόριο, ιδίως όσον αφορά τους δασμούς, τις ποσοστώσεις, τις άδειες κ.λπ.

Περισσότερα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις