Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojam iz pojmovnika:

Trgovinska prepreka

Trgovinska prepreka odnosi se na sve propise ili politike kojima se ograničava međunarodna trgovina, posebno carine, kvote, dozvole itd.

Više informacija

Share this page:

Brze poveznice