Term uit de woordenlijst:

Voldoende bewerkt of verwerkt

Verwijst naar producten die zijn geproduceerd door het gebruik van niet van oorsprong zijnde materialen of die gedeeltelijk in het buitenland zijn verwerkt. De in preferentiële handelsregelingen opgenomen oorsprongsregels bevatten voor elk product een lijst van de vereiste verwerkingen die in het partnerland moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het product als van oorsprong wordt beschouwd.

Gerelateerde inhoud:

Oorsprongsregels

Deze pagina delen:

Snelle links